§ 1. Postanowienia Ogólne
* Poniższy regulamin określa reguły, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z serwisu Wykopcene.pl.
* Wykopcene.pl to portal internetowy który pozwala na dzielenie się więdzą na temat najlepszych promocji, okazji, darmowych próbek oraz wszelkich produktów w najniższych cenach.
* Opublikowane w tym portalu społecznościowym oferty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie informacją o ich istnieniu.
* Korzystając z Wykopcene.pl nie podlega się żadnym opłatom. Nazwa "Wykopcenę", jak również wszelkie pozostałe elementy portalu podlegają ochronie prawnej.
* Grafiki (takie jak loga, obrazy, fotografie i znaki towarowe) umieszczone w artykułach serwisu Wykopcene.pl pozostają wyłączną własnością ich właścicieli i są publikowane jedynie w celach informacyjnych.
§ 2. Rejestracja
* Żeby móc podzielić się znalezioną promocją, okazją, darmową próbką wymagana jest rejestracja w naszym portalu.
* Żeby oglądać i głosować na artykuły opublikowane przez innych użytkowników Wykopcene.pl nie trzeba się rejestrować.
* Żeby dokonać rejestracji w tym portalu należy podać własny adres e-mail, nazwę użytkownika(login), pod jaką korzystający z portalu będzie występować w Wykopcene.pl oraz hasło w znajdującym się w serwisie formularzu.
* Po podaniu danych - klikając przycisk "Zarejestruj" użytkownik akceptuje poniższy regulamin portalu Wykopcene.pl
* Zarejestrowany użytkownik uzyskuje pełen dostęp do wszelkich funkcjonalności Wykopcene.pl po zalogowaniu się używając własnej nazwy użytkownika i hasła.
* Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzona jest baza danych w której zbierane są informacje o dokonaniach Użytkownika w Wykopcene.pl, dokonania te są również prezentowane w miejscu pod nazwą TOP ŁOWCY.
* Po dokonaniu rejestracji w portalu społecznościowym Wykopcene.pl Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od administratora (więcej informacji pod linkiem "Polityka prywatności").
* Użytkownik ma wgląd do informacji jawnych dotyczących kont pozostałych Użytkowników.
§ 3. Zasady korzystania z serwisu
* Każdy Użytkownik po odbytej rejestracji może umieszczać znalezione promocje w postaci artykułów oraz oceniać i komentować okazje, promocje itp. dodane przez innych użytkowników serwisu.
* Każdy Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć swoje dane z bazy Wykopcene.pl wysyłając wiadomość e-mail na adres wykopcene (małpa) wp.pl z tematem "Usuń konto".
* Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta po upływie 18 miesięcy od ostatniego logowania.
§ 4. Odpowiedzialność Użytkownika
* Użytkownik naszego portalu publikuje artykuły i komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność.
* Niedopuszczalne jest umieszczanie w serwisie treści sprzecznych z polskim prawem, treści wzywających do nienawiści rasowej, religijnej i etnicznej a także treści pornograficznych.
* Niedopuszczalne jest umieszczanie treści naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich.
* Niedopuszczalne jest używanie słów i obrazów powszechnie uważanych za wulgarne lub obraźliwe.
§ 5. Prawa i obowiązki serwisu Wykopcene.pl
* Serwis Wykopcene.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez Użytkowników.
* Administrator ma także prawo usunąć konto użytkownika z serwisu w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu.
* Administrator serwisu ma prawo edytować lub usuwać treści które naruszają owy regulamin serwisu Wykopcene.pl.
§ 6. Postanowienia końcowe
* Niniejszy regulamin może być zmieniony przez administratora Wykopcene.pl w każdym czasie i bez konieczności podania uzasadnionej przyczyny.
* Użytkownik zostanie poinformowany o zmianach w regulaminie stosowną informacją na stronie głównej i w razie braku akceptacji będzie mógł usunąć konto z serwisu zgodnie z pkt. 3 niniejszego regulaminu.
* Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej serwisu Wykopcene.pl